TOUR GHÉP NHA TRANG

tour-ghep-nha-trang-1

TOUR NHA TRANG 3N2D 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 2.380.000 VNĐ
Đặt tour :  0586.25 25 15 

tour-ghep-nha-trang-1

NHA TRANG ĐÀ LẠT 4N3D 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.380.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-1

TOUR DU NGOẠN ĐẢO 1N 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 180.000 VNĐ
Đặt tour :0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-1

NHA TRANG – BÌNH BA 3N2D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 2.750.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15 

tour-ghep-nha-trang-binh-ba-2

TOUR NHA TRANG – BÌNH BA – ĐÀ LẠT 4N3D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.650.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15 

tour-ghep-nha-trang-nhan-tam-2

NHA TRANG – KDL NHÂN TÂM – ĐÀ LẠT 5N4D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 04 khách trở lên

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.650.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15 

tour-ghep-nha-trang-buon-me-thuoc

TOUR NHA TRANG – BUÔN MÊ THUỘT 5N4D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 4.850.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15 

tour-ghep-nha-trang-1

TOUR NHA TRANG 4N3D 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.030.000 VNĐ
Đặt tour :  0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-1

TOUR NHA PHU 1N 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 420.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-1

TOUR HÒN TẰM 1N 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 580.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-1

NHA TRANG – BÌNH BA 4N3D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.380.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-binh-ba

TOUR NHA TRANG – BÌNH BA – ĐÀ LẠT 5N4D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 4.000.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-binh-ba-3

NHA TRANG – BÌNH BA – KDL NHÂN TÂM – ĐÀ LẠT 5N4D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 04 khách trở lên

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.980.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-mui-dai-lanh

NHA TRANG -MŨI ĐẠI LÃNH – TUY HÒA 5N4D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 4.950.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-1

NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5N4D 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.600.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-1

TOUR YANGBAY 1N 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 420.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-1

CITY TOUR NHA TRANG 1N 
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 2 khách trở lên

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 400.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-binh-ba-3

TOUR BÌNH BA 1N
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 590.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-nhan-tam

NHA TRANG – KDL NHÂN TÂM – ĐÀ LẠT 4N3D
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 04 khách trở lên

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.380.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-binh-ba-4

NHA TRANG – BÌNH BA – KDL NHÂN TÂM – ĐÀ LẠT 4N3Đ
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 04 khách trở lên

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.700.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15

tour-ghep-nha-trang-mui-ne

TOUR GHÉP NHA TRANG – MŨI NÉ  5N4Đ
Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 2khách trở lên

Thời gian:5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 5.600.000 VNĐ
Đặt tour : 0586.25 25 15