khach-san-havana-nha-trang-5-0

BOOKING KS HAVANA NHA TRANG
Địa chỉ: 38 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 1.260 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks libertysuite

BOOKING KS LIBERTY CENTER NHA TRANG
Địa chỉ: 9 Biệt Thự Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 227 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks greenworld Premier-Suite-3-11

BOOKING KS GREEN WORLD NHA TRANG
Địa chỉ: 44 Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 201 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks majesticstar ex

BOOKING KS MAJESTIC STAR
Địa chỉ: 96B5 Trần Phú- Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 102 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks Paris NhaTrangHotel-PremierSuiteSeaView

BOOKING KS PARIS
Địa chỉ: 96B1/6 Trần Phú- Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 131 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

khach-san-thang-long-nha-trang-17

BOOKING KS THĂNG LONG NHA TRANG
Địa chỉ: 56 B Nguyễn Thiện Thuật- Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 57 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

khach-san-muong-thanh-nha-trang-centre-88

BOOKING KS MƯỜNG THANH CENTER
Địa chỉ: 60 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 459 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks galliot senior deluxe tiwn

BOOKING KS GALLIOT NHA TRANG
Địa chỉ: 61 Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 135 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks palace sup sea

BOOKING KS PALACE NHA TRANG
Địa chỉ: 09 Yersin – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 167 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks regalia suite family

BOOKING KS REGALIA
Địa chỉ: 98B Trần Phú – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 103 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks palmbeach vip

BOOKING KS PALM BEACH
Địa chỉ: 4 Biệt Thự – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 56 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks goldenbeach sea view

BOOKING KS GOLDEN BEACH
Địa chỉ: 109 Nguyễn Thiện thuật – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 56 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks sheraton

BOOKING KS SHERATON NHA TRANG
Địa chỉ: 26 – 28 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 280 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks dedrogol suite

BOOKING KS DENDRO GOLD
Địa chỉ: 86/4 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 210 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks thelight vip

BOOKING KS THE LIGHT 
Địa chỉ: 86 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 129 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks dedroSenior-Deluxe-Sea-View1

BOOKING KS DENDRO 
Địa chỉ: 90 – 92 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 63 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks daisy senior

BOOKING KS DASISY NHA TRANG 
Địa chỉ: 71 Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 57 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks starlet phong

BOOKING KS STARLET NHA TRANG 
Địa chỉ: 34 Tuệ Tĩnh – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 70 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515